ربات تلگرام ایساتیس سرور

اعضا > مرکز آموزش > مالی


کنسل کردن سرور و عودت وجه
شرایط عودت وجه سرورهایی که از زمان تحویل سرور کمتر از...
پرداخت ناموفق صورتحساب
درهنگام پرداخت صورتحساب پول از حسابتان کسر شده باشد و...