ربات تلگرام ایساتیس سرور

اعضا > مرکز آموزش > مالی > کنسل کردن سرور و عودت وجه

کنسل کردن سرور و عودت وجه

شرایط عودت وجه سرورهایی که از زمان تحویل سرور کمتر از 48 ساعت باشد
1- مدت زمان تحویل سرور کمتر از 48 ساعت باشد.
2- مقدار ترافیک مصرفی در مدت 48 ساعت کمتر از 3 گیگ باشد  

توجه!!

(قابل ذکر است که سرورهایی که ترافیک مصرفی آنها بیشتر از 3 گیگ باشد در مدت 48 ساعت از شرایط کنسل و عودت وجه برخوردار نخواهند بود).آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه