ربات تلگرام ایساتیس سرور

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 1,450,000ريال 1,450,000ريال 1,450,000ريال
.ir 1 45,000ريال هیچکدام 45,000ريال
.id.ir 1 40,000ريال هیچکدام 40,000ريال
.net 1 1,800,000ريال 1,800,000ريال 1,800,000ريال
.org 1 1,830,000ريال 1,830,000ريال 1,830,000ريال
.info 1 1,830,000ريال 1,830,000ريال 1,830,000ريال
.co 1 3,200,000ريال 3,200,000ريال 3,200,000ريال