ربات تلگرام ایساتیس سرور

جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 45,000ريال هیچکدام 45,000ريال
.com 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.net 1 800,000ريال 800,000ريال 800,000ريال
.clinic 1 2,000,000ريال 2,000,000ريال 2,000,000ريال
.org 1 800,000ريال 800,000ريال 800,000ريال
.in 1 450,000ريال 450,000ريال 450,000ريال
.info 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.co.ir 1 100,000ريال 100,000ريال 100,000ريال
.ac.ir 1 100,000ريال 100,000ريال 100,000ريال
.id.ir 1 100,000ريال 100,000ريال 100,000ريال
.club 1 700,000ريال 700,000ريال 700,000ريال
.biz 1 700,000ريال 700,000ريال 700,000ريال
.ws 1 1,600,000ريال 1,600,000ريال 1,600,000ريال
.name 1 700,000ريال 700,000ريال 700,000ريال
.asia 1 700,000ريال 700,000ريال 700,000ريال
.tel 1 850,000ريال 850,000ريال 850,000ريال
.co 1 1,300,000ريال 1,300,000ريال 1,300,000ريال
.tv 1 2,000,000ريال 2,000,000ريال 2,000,000ريال
.me 1 850,000ريال 850,000ريال 850,000ريال
.com.co 1 700,000ريال 700,000ريال 700,000ريال
.pro 1 700,000ريال 700,000ريال 700,000ريال
.xyz 1 600,000ريال 600,000ريال 600,000ريال
.blog 1 1,300,000ريال 1,300,000ريال 1,300,000ريال
.news 1 1,000,000ريال 1,000,000ريال 1,000,000ريال
.photo 1 1,300,000ريال 1,300,000ريال 1,300,000ريال
.cafe 1 1,300,000ريال 1,300,000ريال 1,300,000ريال
.coffee 1 1,300,000ريال 1,300,000ريال 1,300,000ريال
.download 1 1,300,000ريال 1,300,000ريال 1,300,000ريال
.help 1 1,300,000ريال 1,300,000ريال 1,300,000ريال
.co.com 1 1,300,000ريال 1,300,000ريال 1,300,000ريال
.host 1 3,800,000ريال 3,800,000ريال 380,000ريال
.shop 1 150,000ريال 150,000ريال 1,500,000ريال
.pub 1 1,300,000ريال 1,300,000ريال 1,300,000ريال
.vip 1 1,100,000ريال 1,100,000ريال 110,000ريال


Powered by WHMCompleteSolution