ربات تلگرام ایساتیس سرور

جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 45,000ريال هیچکدام 45,000ريال
.com 1 900,000ريال 900,000ريال 900,000ريال
.net 1 1,100,000ريال 1,100,000ريال 1,100,000ريال
.clinic 1 4,100,000ريال 4,100,000ريال 4,100,000ريال
.org 1 1,150,000ريال 1,150,000ريال 1,150,000ريال
.in 1 750,000ريال 750,000ريال 750,000ريال
.info 1 1,150,000ريال 1,150,000ريال 1,150,000ريال
.co.ir 1 100,000ريال 100,000ريال 100,000ريال
.ac.ir 1 100,000ريال 100,000ريال 100,000ريال
.id.ir 1 100,000ريال 100,000ريال 100,000ريال
.club 1 1,000,000ريال 1,000,000ريال 1,000,000ريال
.biz 1 1,150,000ريال 1,150,000ريال 1,150,000ريال
.co 1 2,500,000ريال 2,500,000ريال 2,500,000ريال
.tv 1 3,200,000ريال 3,200,000ريال 3,200,000ريال
.me 1 1,600,000ريال 1,600,000ريال 1,600,000ريال
.pro 1 1,150,000ريال 1,150,000ريال 1,150,000ريال
.blog 1 2,500,000ريال 2,500,000ريال 2,500,000ريال
.news 1 1,900,000ريال 1,900,000ريال 1,900,000ريال
.cafe 1 2,500,000ريال 2,500,000ريال 2,500,000ريال
.coffee 1 2,500,000ريال 2,500,000ريال 2,500,000ريال
.download 1 1,300,000ريال 1,300,000ريال 1,300,000ريال
.help 1 2,500,000ريال 2,500,000ريال 2,500,000ريال
.shop 1 3,000,000ريال 3,000,000ريال 3,000,000ريال
.pub 1 2,500,000ريال 2,500,000ريال 2,500,000ريال
.vip 1 1,400,000ريال 1,400,000ريال 1,400,000ريال