ربات تلگرام ایساتیس سرور
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
VPS-1024-USA -
فضا 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
سی پی یو 1 عدد
رم اختصاصی 1024 مگابایت

پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل میکروتیک / لینوکس / ویندوز
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere و Web Console
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
دیتا سنتر آمریکا
خرید یک ساله دو (2) ماه رایگان
ماهیانه 55 هزار تومان


VPS-2048-USA -
فضا 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
سی پی یو 2 عدد
رم اختصاصی 2048 مگابایت

پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل میکروتیک / لینوکس / ویندوز
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere و Web Console
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
دیتا سنتر آمریکا
خرید یک ساله دو (2) ماه رایگان
ماهیانه 65 هزار تومان


VPS-4096-USA -
فضا 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
سی پی یو 2 عدد
رم اختصاصی 4096 مگابایت (4 گیگابایت)

پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل میکروتیک / لینوکس / ویندوز
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere و Web Console
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
دیتا سنتر آمریکا
خرید یک ساله دو (2) ماه رایگان
ماهیانه 110 هزار تومان


VPS-SSD-1024-USA (0 موجود است) -
فضا 30 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
سی پی یو 1 عدد
رم اختصاصی 1024 مگابایت

پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere و Web Console
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
دیتا سنتر آمریکا
خرید یک ساله دو (2) ماه رایگان
ماهیانه 55 هزار تومان


VPS-SSD-2048-USA (0 موجود است) -
فضا 30 گیگابایت SSD
ترافیک نامحدود
سی پی یو 2 عدد
رم اختصاصی 2048 مگابایت

پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere و Web Console
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
دیتا سنتر آمریکا
خرید یک ساله دو (2) ماه رایگان
ماهیانه 70 هزار تومان


VPS-SSD-4096-USA (0 موجود است) -
فضا 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
سی پی یو 2 عدد
رم اختصاصی 4096 مگابایت (4 گیگابایت)

پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere و Web Console
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
دیتا سنتر آمریکا
خرید یک ساله دو (2) ماه رایگان
ماهیانه 99 هزار تومان


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.167.47.248) وارد شده است.