ربات تلگرام ایساتیس سرور
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
هاست لینوکس پلن ۱ -
کنترل پنل : CPANEL
فضای هاست 250 MB
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر آمریکا
سالیانه 25 هزار تومان

هاست لینوکس پلن 2 -
کنترل پنل : CPANEL
فضای هاست 500 MB
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر آمریکا
سالیانه 35 هزار تومان

هاست لینوکس پلن 3 -
کنترل پنل : CPANEL
فضای هاست 1 GB
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر آمریکا
سالیانه 45 هزار تومان

هاست لینوکس پلن 4 -
کنترل پنل : CPANEL
فضای هاست 2 GB
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر آمریکا
سالیانه 65 هزار تومان

هاست لینوکس پلن 5 -
کنترل پنل : CPANEL
فضای هاست 4 GB
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر آمریکا
سالیانه 75 هزار تومان

هاست لینوکس پلن 6 - کنترل پنل : CPANEL
فضای هاست 5 GB
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر آمریکا
سالیانه 99 هزار تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.224.103.239) وارد شده است.