ربات تلگرام ایساتیس سرور
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
USA-Mikrotik-128 (0 موجود است) -
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 1000 مگابایت
رم اختصاصی 128 مگابایت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل میکروتیک
کنترل پنل Vmware Vsphere و Web Console
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
دیتا سنتر آمریکا
ماهیانه 23 هزار تومان
سه ماهه 65 هزار تومان

USA-Mikrotik-256 (0 موجود است) -
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 1000 مگابایت
رم اختصاصی 256 مگابایت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل میکروتیک
کنترل پنل Vmware Vsphere و Web Console
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
دیتا سنتر آمریکا
ماهیانه 25 هزار تومان
سه ماهه 70 هزار تومان

USA-Mikrotik-512 (0 موجود است) -
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 1000 مگابایت
رم اختصاصی 512 مگابایت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل میکروتیک
کنترل پنل Vmware Vsphere و Web Console
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
دیتا سنتر آمریکا
ماهیانه 30 هزار تومان
سه ماهه 85 هزار تومان

USA-Mikrotik-1024 -
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 1000 مگابایت
رم اختصاصی 1024 مگابایت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل میکروتیک
کنترل پنل Vmware Vsphere و Web Console
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
دیتا سنتر آمریکا
ماهیانه35 هزار تومان
سه ماهه 100 هزار تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.23.176.162) وارد شده است.