ربات تلگرام ایساتیس سرور
مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
IR-VPS-512-50 - -
دیتا سنتر زیر ساخت
فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 50 گیگابایت (قابلیت افزایش ترافیک را دارد)
رم اختصاصی 512 مگابایت
پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
ماهیانه 35 هزار تومان

IR-VPS-512-100 - -
دیتا سنتر زیر ساخت
فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 100 گیگابایت (قابلیت افزایش ترافیک را دارد)
رم اختصاصی 512 مگابایت
پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
ماهیانه 45 هزار تومان

IR-VPS-512-200 - -
دیتا سنتر زیر ساخت
فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 200 گیگابایت (قابلیت افزایش ترافیک را دارد)
رم اختصاصی 512 مگابایت
پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
ماهیانه 55 هزار تومان

IR-VPS-512-500 - -
دیتا سنتر زیر ساخت
فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 500 گیگابایت (قابلیت افزایش ترافیک را دارد)
رم اختصاصی 512 مگابایت
پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
ماهیانه 69 هزار تومان

IR-VPS-1024-50 - -
دیتا سنتر زیر ساخت
فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 50 گیگابایت (قابلیت افزایش ترافیک را دارد)
رم اختصاصی 1024 مگابایت
پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
ماهیانه 49 هزار تومان

IR-VPS-1024-100 - -
دیتا سنتر زیر ساخت
فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 100 گیگابایت (قابلیت افزایش ترافیک را دارد)
رم اختصاصی 1024 مگابایت
پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
ماهیانه 54 هزار تومان

IR-VPS-1024-500 - -
دیتا سنتر زیر ساخت
فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 500 گیگابایت (قابلیت افزایش ترافیک را دارد)
رم اختصاصی 1024 مگابایت
پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
ماهیانه 100 هزار تومان

IR-VPS-2048-500 - -
دیتا سنتر زیر ساخت
فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 500 گیگابایت (قابلیت افزایش ترافیک را دارد)
رم اختصاصی 2048 مگابایت
پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
ماهیانه 100 هزار تومان

IR-VPS-2048-100 - -
دیتا سنتر زیر ساخت
فضا 30 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 100 گیگابایت (قابلیت افزایش ترافیک را دارد)
رم اختصاصی 2048 مگابایت
پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
ماهیانه 69 هزار تومان

IR-VPS-4096-100 - -
دیتا سنتر زیر ساخت
فضا 40 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 100 گیگابایت (قابلیت افزایش ترافیک را دارد)
رم اختصاصی 4096 مگابایت (4 گیگابایت)
پورت شبکه 1 گیگابیت
1 آدرس IP اختصاصی
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
دسترسی به کنترل پنل با Vmware Vsphere
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی رایگان
ماهیانه 99 هزار تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.196.47.128) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution