ربات تلگرام ایساتیس سرور
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
IR-Res-Host-1 (1 موجود است) - -- Direct Admin --
30 هزار تومان ماهیانه
300 هزار تومان سالیانه
پنل دایرکت ادمین
ترافیک 100GB
فضا 10GB
تعداد دامنه مجاز 50
نیم سروراختصاصی
پورت شبکه1000Mb
پشتیبانی رایگان
دیتاسنتر ایران
راه اندازی رایگان

IR-Res-Host-2 (2 موجود است) - -- Direct Admin --
50 هزار تومان ماهیانه
500 هزار تومان سالیانه
پنل دایرکت ادمین
ترافیک 150GB
فضا 20GB
تعداد دامنه مجاز 75 عدد
نیم سروراختصاصی
پورت شبکه1000Mb
پشتیبانی رایگان
دیتاسنتر ایران
راه اندازی رایگان

IR-Res-Host-3 (2 موجود است) - -- Direct Admin --
70 هزار تومان ماهیانه
600 هزار تومان سالیانه
پنل دایرکت ادمین
ترافیک 200GB
فضا 30GB
تعداد دامنه مجاز 100 عدد
نیم سروراختصاصی
پورت شبکه1000Mb
پشتیبانی رایگان
دیتاسنتر ایران
راه اندازی رایگان

IR-Res-Host-4 (2 موجود است) - -- Direct Admin --
90 هزار تومان ماهیانه
700 هزار تومان سالیانه
پنل دایرکت ادمین
ترافیک 250GB
فضا 40GB
تعداد دامنه مجاز 125 عدد
نیم سروراختصاصی
پورت شبکه1000Mb
پشتیبانی رایگان
دیتاسنتر ایران
راه اندازی رایگان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.227.104.40) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution