در این ویدیو شما یادخواهید گرفت:

منتشرشده در فیلم آموزشی

"«قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد»."