افزونه های سرور

فضای هارد اضافه:

10 گیگ هارد اضافه 10.000 تومان

25 گیگ هارد اضافه 20.000 تومان

50 گیگ هارد اضافه 35.000 تومان

100 گیگ هارد اضافه 60.000 تومان

رم اضافه:

یک گیگ رم اضافی 30.000 تومان

دو گیگ رم اضافی 50.000 تومان

چهار گیگ رم اضافی 100.000 تومان

شش گیگ رم اضافی 120.000 تومان

پردازنده اضافه:

یک عدد پردازنده اضافه 20.000 تومان

سه عدد پردازنده اضافه 60.000 تومان

شارژ پهنای باند:(مخصوص سرورهای افرانت)

طبق قوانین و شرایط سرویس دهی شرکت ایساتیس سرور پهنای باند کلیه سرویس های مشتریان (میزبانی وب ، سرورهای مجازی و اختصاصی و...) تا اولین روز ماه میلادی اعتبار خواهد داشت لذا به هیچ عنوان پهنای باند مازاد بر مصرف مشتری قابل انتقال به ماه های بعد نخواهد بود.

10 گیگ پهنای بانداضافه 5.500 تومان

25 گیگ پهنای بانداضافه 12.500 تومان

50 گیگ پهنای بانداضافه 20.000 تومان

100 گیگ پهنای بانداضافه 35.000 تومان

"«قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد»."